Om oss

UddevallaMålarna AB som grundandes 1993 av Robert Ohlsson och Mikael Sahlbring har kontor i Uddevalla, sedan 2003 har vi även verksamhet i Trollhättan som drivs under namnet Målerifirma Christer Svenssons eftr.

Företaget köpte 2007 en industrifastighet på Kuröds industriområde i Uddevalla. Vi flyttade verksamheten till dessa lokaler i juni 2009 för att anpassa verksamheten till företagets miljö- och kvalitetsmål.

Utöver vår egen verksamhet hyr vi ut lokaler i denna fastighet till tre andra företag.

Under 2010 har vi utökat vår verksamhet med köp av Kungshamns Måleri.

På företagets tre avdelningar, Uddevalla, Trollhättan och Kungshamn arbetar ca 50 medarbetare.

UddevallaMålarna AB, Målerifirma Christer Svenssons eftr och Kungshamns Måleri utför uppdrag åt olika byggföretag, entreprenörer, kommuner, landsting, bostadsbolag, banverket, vägverket, kyrkliga samfälligheter och privatpersoner.

Vi åtar oss projekt/utför allt från timtidsdebitering/löpanderäkningsavtal och underentreprenörsavtal för bygg- och entreprenadföretag samt general- och totalentreprenadsprojekt för ny-, till-, och ombyggnader.

Vi skall där det är möjligt tillsammans med beställare, projektörer mfl välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt under arbetet.

Vår målsättning är att utföra ett måleri som så långt det är möjligt är anpassat till ett kretsloppsystem där vi hushållar med resurser, vatten och energi.

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete och följa de lagar som gäller för miljöskydd.